Інститут фізіології рослин та генетики НАН України

Титул звіту ІФРГ НАН

ВИСНОВКИ:

 1. Встановлено, що застосування гідрогумату калію є перспективним для підвищення урожайності та покращення якості продукції.
 2. В умовах польового досліду встановлено позитивну дію добрив у дозах N120P90K90, які застосовувалися разом із гідрогуматом калію на урожайність рослин озимої пшениці сорту Смуглянка.
 3. Найвищі у досліді рівні врожайності сорту озимої пшениці Смуглянка встановлені для варіантів із осіннім внесенням азоту в амонійній формі та з внесенням NPKS разом із гідрогуматом калію.
 4. Виявлено високу ефективність дії позакореневого внесення добрив на основі гідрогумату калію на урожай зерна озимої пшениці сорту Смуглянка.
 5. За рівнем зернової продуктивності показано більший відгук рослин озимої пшениці сорту Смуглянка на позакореневе внесення добрив разом із гідрогуматом калію, порівняно із внесенням лише NPKS.
 6. Встановлено, що в умовах польового досліду застосування добрива на основі гідрогумату калію як у дозі 0,9 л/га, так і 1,2 л/га, що вносилися по вегетації поліпшували якість зерна та підвищували урожайність рослин озимої пшениці сорту Смуглянка, але ефективнішим було застосування гідрогумату калію у дозі 1,2 л/га порівняно з його внесенням у дозі 0,9 л/га.
 7. Необхідно відзначити, що застосування гідрогумату калію у фазу кущіння з наступною обробкою у фазу виходу в трубку та наступною у генеративний період (3 х 0,3 л/га, разом 0,9 л/га) підвищує рівень врожайності з 43,8 до 55,5 ц/га – на 11,7 ц. Схема застосування гдрогумату у більш пізні фази розвитку, навіть за підвищеної дози – 1,2 л/га, зумовлює подальше підвищення врожайності до 58,8 ц/га: лише на 3,3 ц у порівнянні з дозою 0,9 л/га. Тому, доцільно впроваджувати схему розподілу загальної дози гідрогумату по вегетації культури, розпочинаючи обробки з фази кущіння.
 8. Досліджено, що внесення гідрогумату калію оптимізує перебіг процесів утворення мінеральних сполук азоту, які позитивно впливають на вегетативний і генеративний розвиток рослин, урожай та його якість. На фоні NPKS позакореневі обробки рослин високопродуктивного сорту озимої пшениці Смуглянка гідрогуматом калію сприяли підвищенню урожайності зерна та поліпшенню його якості (підвищенню вмісту білка і клейковини). Поділ дози гідрогумату калію та його внесення протягом весняно-літнього періоду призводило до підвищення ефективності внесення органічного добрива.
 9. Аналіз структури врожаю продемонстрував позитивну дію добрив на кількість продуктивних пагонів і, особливо, масу зерна з бокових та головного пагонів.
 10. На основі проведених нами досліджень можна зробити висновок, що під впливом добрив підвищується інтенсивність росту озимої пшениці, збільшується надходження й використання поживних речовин, подовжується вегетація посівів озимої пшениці, що позначається на врожайності, а застосування висококонцентрованих корисних речовин забезпечують здоровий ріст рослин, оскільки в складі добрива є комплекс калієвих солей, гумінових кислот, фульвокислот тощо.
 11. Поділ дози гідрогумату калію та його внесення протягом весняно-літнього періоду призводило до підвищення ефективності внесення органічного добрива.
 12. В умовах польових дослідів встановлено високу ефективність застосування гідрогумату калію в якості добрива. Добрива на основі гідрогумату калію можуть бути ефективними компонентами комплексних систем живлення та захисту посівів культурних рослин. Їх застосування доцільно для обробки насіння, кореневого живлення, створення нетоксичних для культурних рослин робочих розчинів агрохімікатів, біофортифікації.
 13. Зважаючи на складні посушливі погодні умови при проведенні досліджень, внесення добрива можна вважати фактором стабілізації врожайності культури за умов змін клімату, насамперед за умов підвищення його аридності.
 14. Застосування гідрогумату калію/натрію позакоренево доцільно проводити одночасно із внесенням гербіцидів класу інгібіторів ацетолактатсинтази (Дербі (Сингента), Калібр (Дюпон), Гроділ, Гранстар (Байєр)), фунгіцидів (Альто Супер, Амістар Екстра, Амістар Тріо (Сингента)) та інсектицидів (Енжіо, Карате Зеон (Сингента), Бі-58 Новий (БАСФ)).
 15. Необхідні додаткові дослідження з визначення можливості застосування інсектицидів класів фосфорорганічних сполук (Бі-58 Новий (БАСФ), Діазол (Мактешим-Аган)), оскільки гумати для фосфорорганічних сполук можна розглядати як перспективні екологічно безпечні антидоти.
 16. Обмеженням для застосування гідрогуматів є одночасне внесення з похідними феноксіоцтової (похідні 2,4-Д) та бензойної кислот (Банвел). Також недоцільне спільне застосування гідрогуматів із гербіцидами на основі фосфонометилгліцину (Раундап, Ураган Форте тощо).
 17. Перспективним є застосування гідрогуматів для підвищення ефективності використання мікроелементів рослинами зернових колосових культур за умов одночасного їх внесення. Також доцільно перевірити у виробничих умовах можливість зниження фітотоксичності дії препаратів на основі міді за одночасного їх застосування із гідрогуматами.
 18. Встановлено, що добрива на основі гідрогумату калію можуть бути вагомим чинником забезпечення високих врожаїв сільськогосподарських культур, відновлення родючості ґрунтів та зниження вартості добрив на ринку України. Впровадження цих добрив є важливим як для забезпечення сільськогосподарських культур макро- та мікроелементами, підвищення використання елементів живлення рослинами при їх одночасному внесенні, так і для постачання комплексних добрив на ринок України за прийнятною для агровиробників ціною.